Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Warsztat praktyka – wzorcowe realizacje i rozwiązania wykonawcze dla hydroizolacji i wentylacji, jako niezbędny element przy prawidłowym projekcie architektonicznym
PK/0029/War/2016

Uzyskanie wiedzy o najnowszych rozwiązaniach dotyczących wentylacji przegród dachowych i szczelności powietrznej budynków.

2016-11-24

10:45 - 11:00

Rejestracja uczestników

11:00 - 11:45

Wprowadzenie w tematykę spotkania - hydroizolacja, wentylacja, paroizolacja.

Przykłady dobrze wykonanego pokrycia dachu w budynku jednorodzinnym. Prezentacja realizacji dachu
z dobrze zbudowaną i zaplanowaną wentylacją pokrycia (blacho-dachówki), z podaniem uzasadnienia przyjętego sposobu budowy okapów. Reportaż zdjęciowy z budowy dachu budynku znajdującego się
w miejscowości Borówki pod Rzeszowem.

11:45 - 12:30

Zgodność praktyki z teorią, podstawy teoretyczne (normy), wyliczenie potrzebnych przekrojów wentylacyjnych, obliczenia niezbędne do wykonania prawidłowych wlotów i wylotów w nietypowych dachach

Omówienie  zagadnienia  zgodności praktyki z teorią na przykładzie dachu budynku w miejscowości Borówki pod Rzeszowem, gdzie wystąpiła konieczność zastosowania dodatkowych specjalnych elementów wspomagających wentylację.

12:30 - 12:50

THERMANO - przyszłość już się zaczęła - wykład firmy Balex Metal.

Prezentacja rodziny termoizolatorów poliuretanowych jako alternatywy do tradycyjnych dominujących materiałów, wełny mineralnej i spienionego polistyreny (styropianu). Krótkie omówienie specyficznych właściwości sztywnych pianek poliuretanowych i nowych możliwych zastosowań w nowoczesnych budowlanych rozwiązaniach.

12:50 - 13:05

Przerwa kawowa.

13:05 - 13:25

Rozwiązania Velux dla nowoczesnego budownictwa energooszczędnego – wykład firmy Velux.

Omówienie i przedstawienie bilansu energetycznego i jego zależności od doboru okien (typu i wielości),
ich usytuowania a także sposobu montażu w połaci dachowej. Okna Nowej Generacji wykonane w unikalnej technologii  Thermotechnology™.  Zaprezentowanie programów wspomagających projektowanie w zakresie prawidłowego doświetlenia pomieszczeń światłem dziennym - Daylight visualizer oraz w zakresie bilansu energetycznego budynku – Energy&Indoor Climate visualizer.

13:25 - 14:00

Dobór paro-izolacji według normy DIN 4108 -3

Prezentacja wyliczeń, z których wynika jak wybrać materiał do realizacji warstwy paroizolacyjnej w dachach wentylowanych. Omówienie zasad zastosowania regulatora pary (rodzaj paro-izolacji) z przykładami zdjęciowymi
z budowy, gdzie zrealizowano szczelność powietrzną budynku szkieletowego za pomocą regulatora i płyt PIR.
 
Prowadzący

Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Większość jego działalności zawodowej związana jest z budownictwem. Od początku lat 90. jego specjalnością jest technika dachowa. Prowadził firmy remontowo-budowlane i handlowo-konsultacyjne. Pracował dla wielu producentów materiałów pokryciowych. Jest autorem książki „Wentylacja dachów i stropodachów” oraz wielu publikacji w prasie branżowej (Izolacje, Materiały Budowlane).

Miejsce
Siedziba PKOIA RP
Rynek 8
35-064 Rzeszów
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

17 862-28-89
podkarpacka@izbaarchitektow.pl

Sponsorzy