Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych
SL/0063/Std/2016

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie niezbędnym do złożenia oferty. Konkurs urbanistyczno-architektoniczny po nowelizacji przepisów.
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - praktyczne aspekty jego żądania oraz złożenia.

2016-12-07

15:00 - 15:15

Rejestracja uczestników

15:15 - 16:30

Wykład

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie niezbędnym do złożenia oferty.
Konkurs urbanistyczno-architektoniczny po nowelizacji przepisów.

Prowadzący: Piotr Pieprzyca

16:30 - 16:50

Przerwa kawowa/Prezentacja firmy HELLA Techniki Osłonowe Sp. z o.o.

http://www.hella.info/pl/index.html
 

16:50 - 18:00

Wykład

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - praktyczne aspekty jego żądania oraz złożenia.

Prowadzący: Piotr Pieprzyca
Prowadzący

Od 2002 roku zajmuje się szeroko rozumianą problematyką zamówień publicznych. W latach 2004-2007 arbiter na liście prowadzonej przez Prezesa UZP. Od 2006 roku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej PROZAM Piotr Pieprzyca współpracuje z zamawiającymi doradzając oraz prowadząc jako pełnomocnik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursach. Pełnomocnik zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą. Prelegent na największych konferencjach z zakresu zamówień publicznych, prowadzi szkolenia otwarte i dedykowane, autor wielu publikacji branżowych dotyczących zamówień publicznych.

Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl