Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

TAK i NIE w zawodach kreatywnych. Jak obronić swoje prawa bez ranienia i zrażania innych.
SL/0031/War/2016

Zasad budowania osobistego autorytetu i charyzmy.

Zachowania asertywne i nieasertywne (defensywne i agresywne).

Techniki negocjacji i manipulacji.

2016-12-12

14:45 - 15:00

Rejestracja uczestników

15:00 - 16:45

Warsztaty. Czym jest asertywność, jak pomaga w życiu i pracy

Formularz asertywności
Zachowania nieasertywne (defensywne i agresywne)
Aktywne słuchanie
Techniki asertywne
 

16:45 - 17:00

Przerwa kawowa

17:00 - 18:30

Warsztaty (kontynuacja). Asertywność w negocjacjach

Negocjacje i manipulacje
7 zasad wpływu
Czym jest BATNA? (ćwiczenie)
Autorytet architekta
Rodzaje charyzmy. Jak „wyhodować” charyzmę?
Rodzaje autorytetu - sposób sprawowania osobistego autorytetu
Analiza SWOT - narzędzie pomocne w podejmowaniu decyzji
 

18:30 - 19:00

Rozmowy indywidualne (lub grupowe)

Prowadzący
Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl