Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem sanitarnohigienicznym
SL/0064/Std/2016

Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem sanitarnohigienicznym: zakres, tryb i zasady uzgadniania.
Rola rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych.
Zagadnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych w świetle obowiązujących aktów prawa (między innymi: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

2016-12-15

15:00 - 15:15

Rejestracja uczestników

15:15 - 16:30

Wykład

16:30 - 16:50

Przerwa kawowa

Prezentacja firmy Siniat i Promat
 

16:50 - 18:00

Wykład-kontynuacja

Prowadzący
Miejsce
SARP o/Bielsko – Biała
Głęboka 16/6
43-300 Bielsko-Biała
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl