Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Linijka słońca - analiza nasłonecznienia i zacienienia z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu
PO/0065/Std/2016

Sporządzanie analizy nasłonecznienia i zacieniania budynków mieszkalnych projektowanych i istniejących przy pomocy tradycyjnego diagramu linijki słońca.

2017-01-19

13:30 - 14:00

Rejestracja uczestników

Rejestracja uczestników 

14:00 - 15:10

Podstawowe pojęcia i przykładowe analizy

1. Wprowadzenie do wykładu - omówienie podstawowych pojęć z dziedziny astronomii

2. Charakterystyka dni równonocy wiosennej i jesiennej (specyfika układu cieni)

3. Budowa tradycyjnego diagramu linijki słońca

4. Analiza nasłonecznienia - przykłady. Omówienie schematu postępowania przy sporządzaniu analizy nasłonecznienia / zacieniania wraz z wizualizacją przestrzenną diagramu

5. Interpretacja przepisu §60 WT - omówienie warunku koniunkcji równonocy

6. Omówienie niedokładności tradycyjnego diagramu linijki słońca czas słoneczny, a czas urzędowy

7. Przykład błędnie wykonanej analizy nasłonecznienia - skutki prawne i finansowe

8. Omówienie sposobu wykreślania diagramu linijki słońca w oparciu   o kalkulatory solarne

15:10 - 15:25

Komfort pracy i wypoczynku. Prezentacja oprawy antyolśnieniowej BE WELL.

15:25 - 15:55

Przerwa kawowa

15:55 - 16:35

Wykonanie przykładowej analizy nasłonecznienia dla zespołu budynków wielorodzinnych za pomocą programu "LINIJKA SŁOŃCA-nakładki na program AutoCAD"

16:35 - 17:20

Wybrane przepisy i prezentacja wyników analizy

9. Metoda wyznaczania placów zabaw dla dzieci w zabudowie wielorodzinnej - omówienie §40 WT

10. Omówienie sposobów prezentacji wyników analizy nasłonecznienia. Kiedy i jak zaprezentować wyniki analizy. Metoda wektorowa (linijka słońca) kontra metody oparte o programy 3D

11. Zacienianie i określanie obszaru oddziaływania obiektu na wybranym przykładzie

17:20 - 17:50

Przesłanianie budynków

12. Omówienie metodologii analizy przesłaniania - omówienie §13 WT

13. Odpowiedzi na pytania

Prowadzący
Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@iarp.pl