Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Przeciwpożarowe wymagania techniczno-budowlane - część I
MP/0067/Std/2016

Określanie danych charakterystycznych budynku celem przyporządkowania mu właściwych wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, tj.: wysokość, liczba kondygnacji, kategoria zagrożenia ludzi, ilość osób, klasa odporności pożarowej oraz klasa odporności ogniowej.

2017-01-26

16:15 - 16:30

Rejestracja uczestników

16:30 - 18:00

Prezentacja multimedialna

18:00 - 18:30

Odpowiedzi na pytania

Prowadzący
Miejsce
Punkt Informacyjny MOIIB w Nowym Saczu
ul. Dunajewskiego 1 (I piętro)
33-300 Nowy Sącz
Forma
Stacjonarne