Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Konsekwencje łamania przepisów prawa i zasad wykonywania zawodu architekta
MP/0001/Std/2017

Konsekwencje związane z brakiem przestrzegania przepisów prawa budowlanego oraz innych przepisów prawa a także zasad wykonywania zawodu architekta

2017-01-16

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 17:45

Podstawy prawne i praktyka działania Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

17:45 - 18:30

Podstawy prawne i praktyka działania Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

18:30 - 19:00

Pytania i dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl