Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Wykonywanie świadectw energetycznych budynków w świetle nowych wymagań Warunków Technicznych.
DS/0004/Std/2017

Aspekty prawne związane z wykonywaniem charakterystyk energetycznych budynków na podstawie: Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Obliczenia związane z wykonywaniem świadectw charakterystyki energetycznej budynków dla budynku wielorodzinnego oraz budynku użyteczności publicznej.

2017-01-25

10:00 - 11:30

Omówienie aspektów prawnych związanych z wykonywaniem charakterystyk energetycznych budynków.

Omówienie aspektów prawnych związanych z wykonywaniem charakterystyk energetycznych budynków na podstawie: Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, Rozporządzenia o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenia o formie i zakresie projektu budowlanego.
 

11:30 - 11:45

Przerwa

11:45 - 13:15

Praktyczne elementy obliczania charakterystyki energetycznej dla budynku wielorodzinnego.

13:15 - 13:30

Przerwa

13:30 - 15:00

Praktyczne elementy obliczania charakterystyki energetycznej dla budynku użyteczności publicznej.

15:00 - 15:30

Dyskusja

Prowadzący

2012 – obecnie: Wykładowca na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych. Zainteresowania naukowe: cieplno – wilgotnościowa fizyka budowli, optymalizacja energetyczna budynków, analizy środowiskowe (LCA) i ekonomiczne (LCC) w cyklu życia wyrobów budowlanych i budynków.
2010 – obecnie: Rockwool Polska sp. zo.o. – Specjalista ds. Norm i Standardów
2008 – 2010: Builddesk Polska sp.zo.o. – Główny Konsultant ds. efektywności energetycznej budynków.

Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl