Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej
MP/0005/Std/2017

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z zasadami formalno-prawnymi oraz zagadnieniami merytorycznymi przy występowaniu do organów Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie rozwiązań zamiennych lub zastępczych.

2017-01-23

16:15 - 16:30

Rejestracja uczestników

16:30 - 17:30

Prezentacja multimedialna

17:30 - 18:30

Odpowiedzi na pytania

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architeków RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl