Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem sanitarnohigienicznym
SL/0006/Std/2017

Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem sanitarnohigienicznym: zakres, tryb i zasady uzgadniania.
Rola rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych.
Zagadnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych w świetle obowiązujących aktów prawa (między innymi: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

2017-01-24

15:00 - 15:15

Rejestracja uczestników

15:15 - 16:30

Wykład

Prowadzący: mgr inż. Jolanta Szymańska
 

16:30 - 16:45

Przerwa kawowa

16:45 - 18:00

Wykład-kontynuacja

Prowadzący
Miejsce
Sala Sesyjna Urzędu Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13
42-200 Częstochowa
Forma
Stacjonarne