Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Obszar oddziaływania obiektu oraz podstawy Kodeksu postępowania administracyjnego dla architektów - część II
SL/0008/Std/2017

Ustalania obszaru oddziaływania obiektu na potrzeby opracowania projektu budowlanego. Błędy w wyznaczaniu o.o.o. i ich konsekwencje. Dotychczasowe praktyki i przykłady stanowisk organów administracji architektoniczno–budowlanej oraz orzecznictwo sądów administracyjnych.
Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, istotne z punktu widzenia pracy architekta.
Kierunki zmian w dziedzinie prawa budowlanego i planowania przestrzennego - Kodeks urbanistyczno-budowlany.

2017-01-31

15:00 - 15:15

Rejestracja uczestników

15:15 - 16:30

Wykład: Podstawy Kodeksu postępowania administracyjnego dla architektów - wybrane zagadnienia

16:30 - 16:45

Przerwa kawowa

16:45 - 18:00

Wykład: Podstawy Kodeksu postępowania administracyjnego dla architektów - wybrane zagadnienia, c.d. Kodeks urbanistyczno-budowlany – dokąd zmierza legislacja

18:00 - 18:15

Pytania, dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Stacjonarne