Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Wykonywanie zawodu architekta w kontekście uzyskiwania pozwolenia na budowę
PO/0002/Konf/2017

Omówienie obowiązujących przepisów budowlanych i ich zastosowanie w praktyce projektowej oraz egzekwowanie ich przez urzędy administracji architektoniczno - budowlanej.

2017-02-22

12:30 - 13:00

Rejestracja uczestników spotkania

13:00 - 13:05

Powitanie Pani Małgorzaty Cymerys Dyrektor Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz pozostałych uczestników spotkania

13:05 - 13:30

Wystąpienie Pani Dyrektor

13:30 - 14:00

Zaprezentowanie przez Izbę najczęściej występujących problemów w kontakcie Urząd - Architekt

14:00 - 14:15

Przerwa kawowa

14:15 - 14:45

Omówienie procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę

14:45 - 15:15

Dyskusja i zakończenie spotkania

Prowadzący

Dyrektor Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Konferencja