Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Ochrona środowiska – procedura związana z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
MP/0009/Std/2017

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z procedurą wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2017-02-13

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników;

17:00 - 17:30

Prawne podstawy ochrony środowiska w polskim systemie prawnym. Przepisy międzynarodowe, a prawodawstwo polskie;

17:30 - 18:30

Postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

18:30 - 19:30

Obowiązki wynikające z Prawa ochrony środowiska. Pozwolenia, zezwolenia, sprawozdawczość.

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl