Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Adaptacja zabytków architektury
LO/0010/Std/2017

Metody badań architektonicznych w obiektach zabytkowych. Proces inwestycyjny w adaptacji zabytków architektury.

2017-02-16

16:45 - 17:30

Renowacja elewacji i murów wilgotnych i zasolonych w budynkach z XIX i XX w .

- Diagnostyka przyczyn  uszkodzeń  w murach i tynkach i dobór technik naprawczych.
- Oczekiwane parametry  tynków i farb według wytycznych konserwatorskich.
- System  izolacji przeciwwilgociowych i tynków renowacyjnych Atlas Złoty Wiek.
- Tynki historyczne Atlas Złoty Wiek.

Prowadzący:

Bogusław Uchman

Jacek Lewandowski

Przedstawiciele Firmy Atlas

 

17:45 - 18:30

Badania architektoniczne w obiektach zabytkowych

Metody badań w obiektach zabytkowych na przykładzie wybranego zamku. 

18:30 - 19:15

Relacje projektant – inwestor przy pracach projektowych dotyczących adaptacji zabytków architektury

Koncepcja zagospodarowania ruin zamku w Muszynie.
Charakterystyka procesu inwestycyjnego w adaptacji zabytków architektury. 
Prowadzący

architekt, kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Łodzi, od 1982 roku zajmujący się tematyką dziedzictwa kultury; czynny projektant i autor dla obiektów zabytkowych; członek Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP

Miejsce
Łódzka Okręgowa Izba Architektów RP
Północna 12
91-420 Lódź
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

725-488-715
lodzka.biuro@iarp.pl

Sponsorzy