Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Energooszczędność w naturalnym doświetleniu oraz podstawowe zasady projektowania systemów oddymiania w obiektach przemysłowych w oparciu normy DIN 18232-2, NFPA204, PN-B02877:4 i BS
MP/0011/Std/2017

Zasady projektowania systemów oddymiania na normach innych niż PN.

2017-03-06

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników;

17:00 - 17:30

Omówienie nowych wymogów stawianym współczynnikom przenikania ciepła U dla okien połaciowych (Dziennik Ustaw NR 75, POZ.690);

Nowe wymogi obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku. Interpretacja parametru U max w kontekście grup produktowych, wykaz norm definiujących obliczanie współczynnika przenikania ciepła dla w/w grup produktowych. Wytyczne dla architektów: na co zwracać uwagę przy porównywaniu właściwości termicznych naświetli/świetlików.
 

17:30 - 17:50

Termika Świetlików punktowych stałych i otwieranych;

Wpływ konstrukcji urządzenia i użytych materiałów na współczynnik przenikania ciepła dla całego produktu (przykładowe obliczenia parametru Urc dla wybranych konfiguracji produktowych). Prezentacja termografik: urządzeń bez mostków termicznych oraz urządzeń z mostkami termicznymi, omówienie bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Przyszłość świetlików punktowych pod kątem wymogów na parametr U max na 2021 rok.
 

17:50 - 18:20

Termika naświetli pasmowych, case study: obliczenie oszczędności na ogrzewaniu i redukcji emisji CO 2 przy wyborze rozwiązań bez mostków termicznych;

Wpływ konstrukcji urządzenia i użytych materiałów na współczynnik przenikania ciepła dla całego produktu (przykładowe obliczenia parametru Urc dla wybranych konfiguracji produktowych). Prezentacja termografik: urządzeń bez mostków termicznych oraz urządzeń z mostkami termicznymi, omówienie bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Omówienie przyszłości naświetli pasmowych pod kątem wymogów na parametr U max na 2021 rok.
 

18:20 - 18:30

Przerwa kawowa;

18:30 - 19:10

Podstawowe zasady projektowania systemów oddymiania w budownictwie przemysłowym w oparciu o normy DIN 18232-2, NFPA204, PN–B02877:4 i BS;

Elementy składowe systemu oddymiania, zestawienie warunków brzegowych obiektu niezbędnych do wyboru odpowiedniej normy projektowej, zestawienie norm z pokazaniem różnic i zasad doboru urządzeń oddymiających. Przykład obliczeniowy obiektu wg poszczególnych norm.
 
Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl

Sponsorzy