Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Akustyka w projektowaniu budynków
MP/0012/Std/2017

Podstawowe pojęcia z dziedziny akustyki budynków, wnętrz i środowiska.

2017-02-20

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 17:30

Wymagania akustyczne w polskich przepisach

17:30 - 18:00

Akustyka na przykładach projektów budynków wielorodzinnych (izolacyjność akustyczna przegród)

18:00 - 18:30

Akustyka na przykładach projektów budynków użyteczności publicznej (emisja hałasu do otoczenia)

18:30 - 19:00

Akustyka na przykładach projektów wnętrz (pogłos i DSO)

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl