Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

BIM – technologie cyfrowe i zarządzanie projektami
PK/0013/Std/2017

Wprowadzenie do BIM (ang. Building Information Modeling) jako sposobu projektowania, realizacji i utrzymania obiektów budowlanych. Omówienie nowej filozofii cyfrowego modelowania na praktycznych przykładach. Przedstawienie bilansu zysków i strat wynikających z wdrożenia technologii
BIM w codziennej pracy architekta.

2017-03-01

09:45 - 10:00

Rejestracja uczestników i prezentacja Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.

 Prezentacja "BIM -cyfrowe modele budynków z systemami RIGIPS"

10:00 - 11:30

Wprowadzenie do technologii BIM

· Czym jest BIM? Kim jest BIM Manager?
· Wprowadzenie do technologii BIM i efektywnej współpracy międzybranżowej.
· Jak wykorzystać BIM w praktyce?
· Przegląd darmowego oraz komercyjnego oprogramowania
· Analiza programów do weryfikacji modeli IFC, w zakresie m.in. struktur
geometrii, kolizji
· Idea open BIM w praktyce
· Współpraca międzybranżowa a BIM
· Wprowadzenie do formatu IFC - Industry Foundation Classes
· Struktura modelu, klasyfikacja elementów oraz reprezentacja
parametrów w IFC

11:30 - 11:45

Przerwa kawowa

11:45 - 12:05

Prezentacja Design Express Poland Sp. z o.o.

Vectorworks® program komputerowy do projektowania

12:05 - 13:05

BIM management w praktyce

Studium przypadku – kolizje w projektach na przykładach
· Zarządzanie kolizjami w projektach w Tekla BIMsight
· Wyszukiwanie konfliktów międzybranżowych i reakcja na błędy
· Komunikacja zespołu za pomocą standardu BCF
· Studium przypadku – generowanie zestawień, weryfikacja ilości
materiałów z koncepcji i z projektu
· Wprowadzenie do obsługi BIM Vision i kosztorysowania w oparciu o IFC
· Poprawne modelowanie BIM i najczęściej popełniane błędy
· Wytyczne LOD (Level Of Detail) oraz LOI (Level of Information)

13:05 - 13:20

Przerwa kawowa

13:20 - 14:20

BIM = przyszłość?

· Studium przypadku – Model BIM vs rysunki CAD
· Weryfikacja modelu z dokumentacją 2D
· Jak i kiedy wprowadzać BIM (bilans zysków i strat)
· BIM outsourcing
· BIM w polskim prawie i jak to działa zagranicą
· Pytania i dyskusja na temat BIM
Prowadzący

Architekt Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz członek
zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich w Rzeszowie. Posiada
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej. Specjalizuje się w projektowaniu parametrycznym oraz
BIM. Autor licznych publikacji technicznych nt. BIM oraz prelegent
polskich i międzynarodowych konferencji naukowych.
Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w biurach
projektowych w Polsce i Europie. Ukończył wydział 2 kierunki na wydziale
Architektury Politechniki Krakowskiej.
Absolwent e-Marketingu i Europejskich Studiów Menedżerskich MBA na
Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
W ramach doktoratu prowadzi na wydziale Architektury Politechniki
Krakowskiej wykłady i ćwiczenia dla studentów z praktycznego
projektowania i prowadzenia procesu inwestycyjnego w Polsce.
Redaktor techniczny architektonicznego czasopisma naukowego
Archivolta. Aktualnie pełni funkcję prezesa biura projektowego
URBAN PROJECT Sp. z o.o.

Miejsce
Siedziba PKOIA RP
Rynek 8
35-064 Rzeszów
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

17 862-28-89
podkarpacka@izbaarchitektow.pl

Organizatorzy

współorganizator: SARP Oddział w Rzeszowie
Rzeszów, Rynek 8
rzeszow@sarp.org.pl

http://rzeszow.sarp.org.pl

Sponsorzy