Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Prawo autorskie dla architektów w praktyce
SL/0014/Std/2017

Obszary zastosowań prawa autorskiego w pracy architekta. Skutki ochrony twórców na przykładzie idei ograniczania wolności panoramy. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Oceny dzieła architektonicznego w praktyce sądowej. Cywilnoprawna ochrona dzieła a ochrona konserwatorska na gruncie prawa administracyjnego. Prawo do integralności dzieła a możliwość rozbiórki budowli. Zalety i wady dochodzenia przez architektów roszczeń na drodze: cywilnego postępowania sądowego, postępowania karnego, dyscyplinarnego. Odpowiedzialność prawna dewelopera a odpowiedzialność architekta naruszającego prawa autorskie innego architekta.

2017-02-22

15:00 - 15:15

Rejestracja uczestników

15:15 - 16:00

Wykład część 1

Najczęstsze obszary zastosowania prawa autorskiego w pracy architekta w porównaniu do innych twórców.
Dobre i złe skutki ochrony twórców na przykładzie idei ograniczania wolności panoramy.
Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi; ich status prawny oraz zasady działania.

16:00 - 16:20

Przerwa kawowa

16:20 - 17:05

Wykład część 2

Problem oceny dzieła architektonicznego jako przejawu działalności twórczej w praktyce sądowej.
Cywilnoprawna ochrona dzieła a ochrona konserwatorska na gruncie prawa administracyjnego.
Prawo do integralności dzieła a możliwość rozbiórki budowli.
 

17:05 - 17:15

Przerwa kawowa

17:15 - 18:00

Wykład część 3

Wielość metod ochrony naruszenia praw autorskich architekta.
Zalety i wady dochodzenia przez architektów roszczeń na drodze cywilnego postępowania sądowego w porównaniu do postępowania karnego lub postępowania dyscyplinarnego.
Odpowiedzialność prawna dewelopera a odpowiedzialność architekta naruszającego prawa autorskie innego architekta.
 
Prowadzący
Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl