Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Gdzie kończę się JA, a zaczyna INWESTOR - warsztaty z asertywności
WP/0033/War/2016

Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej asertywności i doskonalenie umiejętności stosowania technik asertywnych.

Kształtowanie relacji zawodowych i eliminowanie sytuacji stresujących i emocjonalnych.

Umiejętność rozróżnienia zachowań i komunikatów, skuteczne i kulturalne wyrażanie swojego zdania.


2017-03-02

09:45 - 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 - 12:00

Czym jest asertywność?

 • Definicje i zasady asertwności.
 • Rozróżnianie zachowań asertywnych, między uległością a agresją.
 • Dlaczego warto być asertywnym?
 • Warunki asertywności – zachowania niewerbalne, słowa klucze, itp.

12:00 - 12:15

Przerwa kawowa

12:15 - 14:15

Komunikacja asertywna

 • Trudna rozmowa z klientem, dlaczego jest trudna?
 • Komunikat TY a Komunikat JA.
 • Różnica między krytykowaniem a konstruktywną krytyką.
 • Reagowanie w sytuacji niezrozumiałej lub niesprawiedliwej krytyki.
 • Umiejętność mówienia NIE.

14:15 - 14:45

Przerwa na posiłek

14:45 - 16:45

Techniki asertywne

 • Zdarta płyta.
 • Demaskowanie aluzji.
 • Wyrażanie przekonań i opinii.
 • Odmawianie.

16:45 - 17:00

Przerwa kawowa

17:00 - 18:00

Przykłady zachowań i dyskusja

Prowadzący
Absolwentka Wydziału Historycznego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła także Akademię Coachingu Relacyjnego (GDS Transmisja), Analizę Transakcyjną 101 (Institute Transactional Analysis), Szkołę Coachów ICC - International Coaching Certification, Analizę Transakcyjną w praktyce organizacyjnej i indywidualnej (GDS Transmisja).

Dodatkowo kompetencje rozwijała w Akademii Trenerów Biznesu prowadzonej przez Laboratorium Arkanów Biznesu w Katowicach. Obecnie jest w trakcie certyfikacji ICF.

Od 13 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych.
Miejsce
Sala Konferencyjna WOIA RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań