Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Gdzie kończę się JA, a zaczyna INWESTOR - warsztaty z asertywności
WP/0033/War/2016

Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej asertywności i doskonalenie umiejętności stosowania technik asertywnych.

Kształtowanie relacji zawodowych i eliminowanie sytuacji stresujących i emocjonalnych.

Umiejętność rozróżnienia zachowań i komunikatów, skuteczne i kulturalne wyrażanie swojego zdania.


2017-03-02

09:45 - 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 - 12:00

Czym jest asertywność?

 • Definicje i zasady asertwności.
 • Rozróżnianie zachowań asertywnych, między uległością a agresją.
 • Dlaczego warto być asertywnym?
 • Warunki asertywności – zachowania niewerbalne, słowa klucze, itp.

12:00 - 12:15

Przerwa kawowa

12:15 - 14:15

Komunikacja asertywna

 • Trudna rozmowa z klientem, dlaczego jest trudna?
 • Komunikat TY a Komunikat JA.
 • Różnica między krytykowaniem a konstruktywną krytyką.
 • Reagowanie w sytuacji niezrozumiałej lub niesprawiedliwej krytyki.
 • Umiejętność mówienia NIE.

14:15 - 14:45

Przerwa na posiłek

14:45 - 16:45

Techniki asertywne

 • Zdarta płyta.
 • Demaskowanie aluzji.
 • Wyrażanie przekonań i opinii.
 • Odmawianie.

16:45 - 17:00

Przerwa kawowa

17:00 - 18:00

Przykłady zachowań i dyskusja

Prowadzący

Od 20 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych. Na sali szkoleniowej przepracowała ponad 1100 dni.
Jest praktykiem sprzedaży V Generacji, budowania długofalowych relacji w biznesie, wdrażam future thinking i innowacyjność w biznesie. W pracy skupia się na wymyślaniu autorskich programów, tworzeniu nowych jakości w organizacjach. Koncentruje się na uruchamianiu i pokazywaniu klientom ich potencjału, możliwości oraz zasobów. Łączy doświadczenie sprzedażowe, menedżerskie i coachingowe, by jak najefektywniej wspierać klientów w procesie zmian i osiągania wymarzonych celów.
Wspiera rozwój liderów, ich zespołów oraz organizacji.
Oprócz szkoleń, specjalizuje się w tworzeniu strategii biznesowych, przygotowywaniu i uczestniczeniu w negocjacjach oraz wdrażaniu zmian w organizacjach.
Od 2007 roku jest coachem praktykiem, zrealizowała ponad 450 procesów coachingowych i mentoringowych.
Od 2008 roku jest właścicielem Metis Coaching Mentoring Szkolenia.

Miejsce
Sala Konferencyjna WOIA RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl