Warsztaty „I LOVE BIM”
LO/0001/War/2017

Warsztaty "I love BIM' mają na celu przybliżenie uczestnikom
praktycznej strony zastosowania metodyki BIM / IPD oraz praktycznych możliwości realizacji inwestycji budowlanej w tejże
metodyce. Warsztaty stanowią kontynuację szkolenia wprowadzającego z dnia 22.09.2016 r.

Każdy z zapisanych uczestników zobligowany jest do zapewnienia w dniu warsztatów
komputera we własnym zakresie, z wcześniej pobranym, zainstalowanym, uaktywnionym i działającym software wysłanym e-mailem.2017-03-04

09:45 - 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 - 11:00

Prezentacja BIM / IPD

- Przedstawienie głównych pojęć BIM (modelowanie informacji o budynku) oraz IPD (zintegrowanego procesu inwestycyjnego) bez związku z konkretną technologią software czy hardware.

- Przedstawienie głównych kroków IPD dla całego okresu życia obiektu (przygotowanie inwestycji, MacroBIM: konceptualizacja - koszt docelowy, BIM / IPD: projekt szczegółowy – projekt wykonawczy – faza wykonawcza – zarządzanie i eksploatacja) oraz w jaki sposób można użytkować Vectorworks podczas ich realizacji.

 

11:00 - 11:15

Przerwa kawowa

11:15 - 14:15

BIM w praktyce

 a) sprawdzenie instalacji wersji 30-dniowej na laptopach uczestników
    oraz wiedzy uczestników co do ustawień początkowych, interface
    programu oraz podstawowych opcji (dostępne na w/w kanale YouTube).

b) przekazanie pliku szkoleniowego i otwarcie go w zainstalowanym software.

c) modelowanie przykładowego budynku z modelu bryłowego, generowanie z niego rzutów kondygnacji, dodanie elementów architektonicznych (stropy, dach, okna, drzwi, schody) – modelowanie detaliczne połączeń elementów.

d) zapisanie w wymodelowanych elementach danych tekstowych dla kolejnych (poza 3D) wymiarach BIM: 4D dla czasu (harmonogramy), 5D dla kosztów, 6D dla gospodarki energetycznej i środowiska, 7D dla eksploatacji i zarządzania obiektem po przekazaniu do użytkowania.

e) eksport do pliku IFC w celu wymiany informacji międzybranżowej, sprawdzenie poprawności parametrów IFC oraz wyeksportowanych elementów budowlanych.

f) eksport do arkuszy dla dokumentacji papierowej: standardowe widoki projektu (rzuty, przekroje, elewacje, detale oraz zestawienia z wewnętrzenej bazy danych modelu), eksport do PDF w celu wydruku.

g) renderowanie gotowego modelu (widoki zewnętrzne i wewnętrzne).

h) pytania / odpowiedzi podczas szkolenia

Prowadzący
Miejsce
Łódzka Okręgowa Izba Architektów RP
Północna 12
91-420 Łódź
Cel
Praktyczne zastosowanie technologii BIM (ang. Building Information Modeling) jako sposobu projektowania, realizacji i utrzymania obiektów budowlanych. Nowa filozofia cyfrowego modelowania w codziennej pracy architekta.
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!