Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Obszar oddziaływania obiektu oraz podstawy Kodeksu postępowania administracyjnego dla architektów
SL/0015/Std/2017

Ustalania obszaru oddziaływania obiektu na potrzeby opracowania projektu budowlanego. Błędy w wyznaczaniu o.o.o. i ich konsekwencje. Dotychczasowe praktyki i przykłady stanowisk organów administracji architektoniczno–budowlanej oraz orzecznictwo sądów administracyjnych.
Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, istotne z punktu widzenia pracy architekta.
Kierunki zmian w dziedzinie prawa budowlanego i planowania przestrzennego - Kodeks urbanistyczno-budowlany.

2017-02-28

15:00 - 15:15

Rejestracja uczestników

15:15 - 16:45

Wykład: Ustalanie obszaru oddziaływania obiektu

- podstawy prawne mające zastosowanie przy ustalaniu o.o.o.;
- wyznaczanie i sposoby przedstawienia o.o.o.;
- błędy w wyznaczaniu o.o.o. i ich konsekwencje;
- obszar oddziaływania obiektu budowlanego a obszar oddziaływania inwestycji w rozumieniu Prawa ochrony środowiska;
- dotychczasowe praktyki w organach administracji architektoniczno–budowlanej ustalających o.o.o. dla potrzeb czynności i postępowań administracyjnych;
- orzecznictwo sądów administracyjnych;
- problematyka istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego według art. 36a ustawy Prawo budowlane;
- problematyka dotycząca wezwań do poprawienia (uzupełnienia) projektu w narzuconym przez organ terminie.
 
 

16:45 - 17:05

Przerwa kawowa

17:05 - 18:35

Wykład: Podstawy Kodeksu postępowania administracyjnego dla architektów

- główne atrybuty władzy administracyjnej;
- podstawowe prawa i przywileje uczestników postępowania administracyjnego;
- zawiłości i zasadzki działania poprzez pełnomocnika;
- niuanse wymogów formalnych w toku postępowania: prawidłowość doręczeń, liczenie terminów;
- podstawowe informacje dotyczące nadzwyczajnych postępowań administracyjnych.

18:35 - 19:00

Pytania, dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Sala Sesyjna Urzędu Miasta Częstochowa
Śląska 11/13
42-200 Częstochowa
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl