Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Energooszczędność w naturalnym doświetleniu oraz podstawowe zasady projektowania systemów oddymiania w obiektach przemysłowych w oparciu normy DIN 18232-2, NFPA204, PN-B02877:4 i BS.
PO/0017/Std/2017

Szkolenie dotyczące zagadnień termiki naświetli dachowych, jej wpływu na koszty, komfort
i bezpieczeństwo użytkowania obiektu oraz podstawowe zasady projektowania systemów oddymiania w oparciu o różne normy obliczeniowe.

2017-03-15

16:45 - 17:00

Rejestracja

17:00 - 17:30

Omówienie nowych wymogów stawianym współczynnikom przenikania ciepła U dla okien połaciowych (Dziennik Ustaw NR 75, POZ.690).

Nowe  wymogi  obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku. Interpretacja parametru U max w kontekście grup produktowych, wykaz norm definiujących  obliczanie współczynnika przenikania ciepła dla w/w  grup produktowych. Wytyczne dla architektów: na co zwracać uwagę przy porównywaniu właściwości termicznych naświetli/świetlików.

17:30 - 17:50

Termika Świetlików punktowych stałych i otwieranych.

Wpływ konstrukcji urządzenia i użytych materiałów na współczynnik przenikania ciepła dla całego produktu (przykładowe obliczenia parametru Urc dla wybranych konfiguracji produktowych). Prezentacja termografik: urządzeń bez mostków termicznych oraz urządzeń z mostkami termicznymi, omówienie bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Przyszłość świetlików punktowych pod kątem wymogów na parametr U max na 2021 rok.

17:50 - 18:20

Termika naświetli pasmowych, case study: obliczenie oszczędności na ogrzewaniu i redukcji emisji CO2 przy wyborze rozwiązań bez mostków termicznych.

Wpływ konstrukcji urządzenia i użytych materiałów na współczynnik przenikania ciepła dla całego produktu (przykładowe obliczenia parametru Urc dla wybranych konfiguracji produktowych). Prezentacja termografik: urządzeń bez mostków termicznych oraz urządzeń z mostkami termicznymi, omówienie bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Omówienie przyszłości naświetli pasmowych pod kątem wymogów na parametr U max na 2021 rok.

18:20 - 18:30

Przerwa kawowa

18:30 - 19:10

Podstawowe zasady projektowania systemów oddymiania w budownictwie przemysłowym w oparciu o normy DIN 18232-2, NFPA204, PN–B02877:4 i BS.

Elementy składowe systemu oddymiania, zestawienie warunków brzegowych obiektu niezbędnych do wyboru odpowiedniej normy projektowej, zestawienie norm z pokazaniem różnic i zasad doboru urządzeń oddymiających. Przykład obliczeniowy obiektu wg poszczególnych norm

19:10 - 19:25

Prezentacja produktów Lamilux

Prowadzący
Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@iarp.pl

Sponsorzy