Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Obszar oddziaływania obiektu oraz podstawy Kodeksu postępowania administracyjnego dla architektów - część 2
SL/0019/Std/2017

Przedstawienie problematyki ustalania obszaru oddziaływania obiektu na potrzeby opracowania projektu budowlanego, w kontekście istniejących przepisów prawnych. Błędy w wyznaczaniu o.o.o. i ich konsekwencje. Dotychczasowe praktyki i stanowiska organów administracji architektoniczno–budowlanej oraz orzecznictwo sądów administracyjnych.
Przedstawienie wybranych zagadnień Kodeksu postępowania administracyjnego, istotnych z punktu widzenia pracy architekta.
Kierunki zmian w dziedzinie prawa budowlanego i planowania przestrzennego - Kodeks urbanistyczno-budowlany.
Kontynuacja zagadnień omawianych podczas części 1 szkolenia.

2017-03-16

16:00 - 16:15

Rejestracja uczestników

16:15 - 17:30

Wykład: Podstawy Kodeksu postępowania administracyjnego dla architektów - wybrane zagadnienia

17:30 - 17:45

Przerwa kawowa

17:45 - 19:00

Wykład: Podstawy Kodeksu postępowania administracyjnego dla architektów - wybrane zagadnienia, c.d. Kodeks urbanistyczno-budowlany – dokąd zmierza legislacja

Prowadzący
Miejsce
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
Ks. M. Strzody 10, sala X14
44-100 Gliwice