Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Zielone budynki mieszkaniowe wielorodzinne (szkolenie odwołane)
MP/0021/Std/2017

Trendy na rynku budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego w zakresie budownictwa zielonego

2017-03-20

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 17:30

Zielone budownictwo mieszkaniowe - przyszłość czy teraźniejszość?

17:30 - 18:00

Zasady certyfikacji, certyfikaty BREEAM, LEED i inne

18:00 - 18:30

Dobre praktyki i przykłady rozwiązań

18:30 - 19:00

Zielone rozwiązania dla zespołów urbanistycznych

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl