Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem sanitarnohigienicznym
SL/0025/Std/2017

Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem sanitarnohigienicznym: zakres, tryb i zasady uzgadniania.
Rola rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych.
Zagadnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych w świetle obowiązujących aktów prawa (między innymi: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

2017-03-29

15:00 - 15:15

Rejestracja uczestników

15:15 - 16:30

Wykład

Prowadzący: mgr inż. Jolanta Szymańska

 
 

16:30 - 16:45

Przerwa kawowa

16:45 - 18:00

Wykład

Prowadzący: mgr inż. Jolanta Szymańska
 
Prowadzący
Miejsce
Siedziba SARP O/Częstochowa
Kopernika 11/11
42-200 Częstochowa
Forma
Stacjonarne