Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

LOS FIRMY W OBLICZU ZGONU PRZEDSIĘBIORCY - część II
LO/0029/Std/2017

Planowanie spadkowe w małym biznesie

2017-04-26

16:20 - 16:30

Rejestracja

16:30 - 17:30

​Analiza obowiązywania umów cywilnoprawnych w przypadku śmierci przedsiębiorcy

- Spółki cywilne (istnienie lub rozwiązanie spółki, rozliczenia ze spadkobiercami, roszczenia o zachowek).
- Sytuacja spółki i wspólników spółki jawnej i komandytowej w przypadku śmierci wspólnika .

17:30 - 17:45

Przerwa kawowa

17:45 - 18:45

​Podstawowe zagadnienia związane z dziedziczeniem udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

- Planowanie sukcesji w firmie – środki zaradcze.
- Podsumowanie.
 
Prowadzący
Miejsce
Łódzka Okręgowa Izba Architektów RP
Północna 12
91-420 Łódź
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

725-488-715
lodzka.biuro@iarp.pl