Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Ochrona przeciwpożarowa budynków - część V - Drogi pożarowe
MP/0030/Std/2017

Wymagania ochrony przeciwpożarowej dotyczące obiektów budowlanych:

a) rodzaje obiektów budowlanych do których należy doprowadzić drogę pożarową,
b) wymagania stawiane drogom pożarowym,
c) spełnienie w sposób inny wymagań w zakresie doprowadzenia drogi pożarowej,
d) najczęstsze uchybienia w projektowaniu dróg pożarowych.

2017-04-03

16:45 - 17:00

Rejestaracja uczestników

17:00 - 18:00

Prezentacja multimedialna

18:00 - 19:00

Odpowiedzi na pytania

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektow RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne