Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Problemy prawne umów między architektem a inwestorem
SL/0033/Std/2017

Istotne składniki umowy między architektem a inwestorem. Błędy w interpretacji umów wynikające z odmiennego znaczenia pojęć w języku potocznym i w języku prawniczym. Nieważność zapisów umowy wynikająca ze sprzeczności z przepisami bezwzględnie obowiązującymi.
Problem uzyskania akceptacji projektu. Odpowiedzialność architekta za wady projektu. Specyfika umów zawieranych na gruncie PZP.
Skutki przeniesienia przez architekta autorskich praw majątkowych do projektu na inwestora. Sposoby zabezpieczenia przez architekta integralności dzieła. Respektowanie autorskich praw zależnych.

2017-04-05

15:00 - 15:15

Rejestracja uczestników

15:15 - 16:00

Wykład cz. 1

Istotne składniki umowy między architektem a inwestorem.
Błędy w interpretacji umów wynikające z odmiennego znaczenia pojęć w języku potocznym i w języku prawniczym.
Nieważność zapisów umowy wynikająca ze sprzeczności z przepisami bezwzględnie obowiązującymi.
 

16:00 - 16:20

Przerwa kawowa

16:20 - 17:05

Wykład cz. 2

Problem uzyskania akceptacji projektu. Odpowiedzialność architekta za wady projektu. Specyfika umów zawieranych na gruncie prawa zamówień publicznych.
 

17:05 - 17:15

Przerwa kawowa

17:15 - 18:00

Wykład cz. 3

Skutki przeniesienia przez architekta autorskich praw majątkowych do projektu na inwestora.
Sposoby zabezpieczenia przez architekta integralności dzieła.
Respektowanie autorskich praw zależnych.
Prowadzący
Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl