Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Wymagania sanitarno-higieniczne dla obiektów żywieniowo-gastronomicznych oraz miejsc obrotu artykułami spożywczymi
MP/0035/Std/2017

Praktyczne wykorzystanie znajomości przepisów sanitarnych oraz techniczno – budowlanych związanych z projektowaniem (zgodnie z wymogami sanitarno – higienicznymi) zakładów gastronomicznych i obiektów handlowych z artykułami żywnościowymi.

2017-04-10

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 17:30

Pojęcia podstawowe

17:30 - 18:00

Przedstawienie schematów funkcjonalno-technologicznych, omówienie przykładowych projektów

18:00 - 19:00

Warsztaty: omówienie przykładów, pytania oraz dyskusja

Prowadzący

Alina Jamka - doświadczenie zawodowe: Praca w Inspekcji Sanitarnej od 1978 r. początkowo w Terenowej / powiatowej / Stacji Sanitarnej , a od 1998 w Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej, Rzeczoznawca sanitarnohigieniczny w zakresie bez ograniczeń, członek komisji kwalifikacyjnej kandydatów na rzeczoznawców sanitarnohigienicznych, biegły sądowy w zakresie spraw sanitarnohigienicznych / sprawdzanie i weryfikacja projektów budowlanych pod względem zachowania wymagań sanitarnohigienicznych.

Ponad 20 letnie doświadczenie w projektowaniu architektonicznym i technologicznym, w tym licznych projektów gastronomicznych; Członek Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP /
W 2015 prowadziła w MPOIA RP cykl szkoleń z zakresu projektowania zakładów gastronomicznych oraz służby zdrowia.

Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl