Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Przeciwpożarowe wymagania techniczno-budowlane - część II
MP/0036/Std/2017

Utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej dotyczących obiektów budowlanych.

2017-05-11

16:15 - 16:30

Rejestracja uczestników

16:30 - 17:30

Prezentacja multimedialna

17:30 - 18:30

Odpowiedzi na pytania

Prowadzący
Miejsce
Punkt Informacyjny MOIIB w Nowym Sączu
ul. Dunajewskiego 1 (I piętro)
33-300 Nowy Sącz
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl