Przeciwpożarowe wymagania techniczno-budowlane - część II
MP/0036/Std/2017

Uczestnicy szkolenia zostaną wprowadzeni w materię określania danych charakterystycznych budynku, celem przyporządkowania mu właściwych wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, tj.: wysokość, liczba kondygnacji, kategoria zagrożenia ludzi, ilość osób, klasa odporności pożarowej oraz klasa odporności ogniowej.

2017-05-11

16:15 - 16:30

Rejestracja uczestników

16:30 - 17:30

Prezentacja multimedialna

17:30 - 18:30

Odpowiedzi na pytania

Prowadzący
Miejsce
Punkt Informacyjny MOIIB w Nowym Sączu
ul. Dunajewskiego 1 (I piętro)
33-300 Nowy Sącz
Cel
Wprowadzenie w zagadnienia niezbędne do stwierdzenia zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, zależnie od przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, sposobu magazynowania lub składowania, występujących w obiekcie budowlanym zagrożeń pożarowych oraz warunków technicznych obiektu budowlanego.
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!