Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Zielone budynki mieszkaniowe wielorodzinne
MP/0040/Std/2017

1. Obecne i rozwijające się trendy na rynku budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego w zakresie budownictwa zielonego.

2. Proces certyfikacji LEED i BREEAM w obiektach mieszkaniowych.

3. Wymogi techniczne w systemach certyfikacji.

4. Zielone rozwiązania dostosowane do specyfiki obiektów mieszkaniowych.

5. Analiza wybranych realizacji.

2017-05-08

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 17:30

Zielone budownictwo mieszkaniowe - przyszłość czy teraźniejszość ? Przykłady realizacji, trendy, wymagania

17:30 - 18:00

Zasady certyfikacji, certyfikaty BREEAM, LEED i inne

18:00 - 19:00

Dobre praktyki i przykłady rozwiązań

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne