Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

W co grają ludzie? Czyli jak się odnaleźć w relacjach z inwestorami i klientami.
WP/0004/War/2017

Wiedza dotycząca źródeł gier psychologicznych stosowanych w biznesie.

Poznanie rodzajów gier i negatywnych efektów ich stosowania.

Identyfikacja prowadzonych gier oraz prześledzenie ich konsekwencji.

Metody świadomego i skutecznego przeciwdziałania grom psychologicznym w biznesie.

Doskonalenie umiejętności świadomego przeciwdziałania grom.

2017-05-26

09:45 - 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 - 12:00

Skąd się biorą gry? Koncepcja Analizy Transakcyjnej - część I

  • Pojęcia, definicje, zagadnienia
  • Analiza struktury osobowości. Stany JA
  • Rola utrwalonych wzorców i doświadczeń, a realizowanie gier.

12:00 - 12:30

Przerwa

12:30 - 14:30

Skąd się biorą gry? Koncepcja Analizy Transakcyjnej - część II

  • Pseudo „korzyści” z gier, czyli po co gramy? Korzyści dla inwestorów, korzyści dla klientów.
  • Gry jako bariery i blokady w komunikowaniu się i relacjach z inwestorami i klientami.
  • Przykłady gier psychologicznych w biznesie. Gry inwestorów vs gry klientów.

14:30 - 15:00

Przerwa

15:00 - 17:00

Skąd się biorą gry? Koncepcja Analizy Transakcyjnej - część III

  • Rozpoznanie i nazwanie naszych gier życiowych. W co grają architekciJ?
  • Sposoby i metody mające na celu zaprzestania gier, jak nie uczestniczyć w grach inwestorów i klientów.

17:00 - 17:15

Przerwa

17:15 - 18:00

Podsumowanie

1. Podsumowanie ćwiczeń
2. Omówienie rozwiązań
3. Dyskusja
Prowadzący
Absolwentka Wydziału Historycznego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła także Akademię Coachingu Relacyjnego (GDS Transmisja), Analizę Transakcyjną 101 (Institute Transactional Analysis), Szkołę Coachów ICC - International Coaching Certification, Analizę Transakcyjną w praktyce organizacyjnej i indywidualnej (GDS Transmisja).

Dodatkowo kompetencje rozwijała w Akademii Trenerów Biznesu prowadzonej przez Laboratorium Arkanów Biznesu w Katowicach. Obecnie jest w trakcie certyfikacji ICF.

Od 13 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych.
Miejsce
Sala Konferencyjna WOIA RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań