Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

W co grają ludzie? Czyli jak się odnaleźć w relacjach z inwestorami i klientami.
WP/0004/War/2017

Wiedza dotycząca źródeł gier psychologicznych stosowanych w biznesie.

Poznanie rodzajów gier i negatywnych efektów ich stosowania.

Identyfikacja prowadzonych gier oraz prześledzenie ich konsekwencji.

Metody świadomego i skutecznego przeciwdziałania grom psychologicznym w biznesie.

Doskonalenie umiejętności świadomego przeciwdziałania grom.

2017-05-26

09:45 - 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 - 12:00

Skąd się biorą gry? Koncepcja Analizy Transakcyjnej - część I

  • Pojęcia, definicje, zagadnienia
  • Analiza struktury osobowości. Stany JA
  • Rola utrwalonych wzorców i doświadczeń, a realizowanie gier.

12:00 - 12:30

Przerwa

12:30 - 14:30

Skąd się biorą gry? Koncepcja Analizy Transakcyjnej - część II

  • Pseudo „korzyści” z gier, czyli po co gramy? Korzyści dla inwestorów, korzyści dla klientów.
  • Gry jako bariery i blokady w komunikowaniu się i relacjach z inwestorami i klientami.
  • Przykłady gier psychologicznych w biznesie. Gry inwestorów vs gry klientów.

14:30 - 15:00

Przerwa

15:00 - 17:00

Skąd się biorą gry? Koncepcja Analizy Transakcyjnej - część III

  • Rozpoznanie i nazwanie naszych gier życiowych. W co grają architekciJ?
  • Sposoby i metody mające na celu zaprzestania gier, jak nie uczestniczyć w grach inwestorów i klientów.

17:00 - 17:15

Przerwa

17:15 - 18:00

Podsumowanie

1. Podsumowanie ćwiczeń
2. Omówienie rozwiązań
3. Dyskusja
Prowadzący

Od 20 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych. Na sali szkoleniowej przepracowała ponad 1100 dni.
Jest praktykiem sprzedaży V Generacji, budowania długofalowych relacji w biznesie, wdrażam future thinking i innowacyjność w biznesie. W pracy skupia się na wymyślaniu autorskich programów, tworzeniu nowych jakości w organizacjach. Koncentruje się na uruchamianiu i pokazywaniu klientom ich potencjału, możliwości oraz zasobów. Łączy doświadczenie sprzedażowe, menedżerskie i coachingowe, by jak najefektywniej wspierać klientów w procesie zmian i osiągania wymarzonych celów.
Wspiera rozwój liderów, ich zespołów oraz organizacji.
Oprócz szkoleń, specjalizuje się w tworzeniu strategii biznesowych, przygotowywaniu i uczestniczeniu w negocjacjach oraz wdrażaniu zmian w organizacjach.
Od 2007 roku jest coachem praktykiem, zrealizowała ponad 450 procesów coachingowych i mentoringowych.
Od 2008 roku jest właścicielem Metis Coaching Mentoring Szkolenia.

Miejsce
Sala Konferencyjna WOIA RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Forma
Stacjonarne