Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Obszar oddziaływania obiektu oraz podstawy Kodeksu postępowania administracyjnego dla architektów
SL/0041/Std/2017

Ustalania obszaru oddziaływania obiektu na potrzeby opracowania projektu budowlanego. Błędy w wyznaczaniu o.o.o. i ich konsekwencje. Dotychczasowe praktyki i przykłady stanowisk organów administracji architektoniczno–budowlanej oraz orzecznictwo sądów administracyjnych.
Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, istotne z punktu widzenia pracy architekta.

2017-05-18

15:00 - 15:15

Rejestracja uczestników

15:15 - 16:45

Wykład: Ustalanie obszaru oddziaływania obiektu

- podstawy prawne mające zastosowanie przy ustalaniu o.o.o.;
- wyznaczanie i sposoby przedstawienia o.o.o.;
- błędy w wyznaczaniu o.o.o. i ich konsekwencje;
- obszar oddziaływania obiektu budowlanego a obszar oddziaływania inwestycji w rozumieniu Prawa ochrony środowiska;
- dotychczasowe praktyki w organach administracji architektoniczno–budowlanej ustalających o.o.o. dla potrzeb czynności i postępowań administracyjnych;
- orzecznictwo sądów administracyjnych;
 - problematyka istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego według art. 36a ustawy Prawo budowlane;
- problematyka dotycząca wezwań do poprawienia (uzupełnienia) projektu w narzuconym przez organ terminie.
 
 

16:45 - 17:00

Przerwa kawowa

17:00 - 18:30

Wykład: Podstawy Kodeksu postępowania administracyjnego dla architektów

- główne atrybuty władzy administracyjnej;
- podstawowe prawa i przywileje uczestników postępowania administracyjnego;
- zawiłości i zasadzki działania poprzez pełnomocnika;
- niuanse wymogów formalnych w toku postępowania: prawidłowość doręczeń, liczenie terminów;
- podstawowe informacje dotyczące nadzwyczajnych postępowań administracyjnych.

18:30 - 19:00

Pytania, dyskusja

Prowadzący
Miejsce
SARP O/Bielsko-Biała
ul. Głęboka 16/6
43-300 Bielsko-Biała
Forma
Stacjonarne