Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Obowiązujący zakres i forma projektu budowlanego - załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę
LO/0051/Std/2017

2016-05-10

00:00 - 00:00

Miejsce
Łódzka Okręgowa Izba Architektów RP
Północna 12
91-420 Łódź
Forma
Stacjonarne