Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Zielona konieczność LEED & BREEAM. Wskazówki, czy architekt może być asesorem?
PO/0054/Std/2017

Zapoznanie z tematyką certyfikacji LEED i BREEAM w kontekście szczegółowych wymagań dla architektów.

2017-06-13

15:45 - 16:00

Rejestracja uczestników.

16:00 - 16:30

Rola architekta w procesie certyfikacji obiektów, pomoc przy doborze assessmentu, rynkowe tendencje, ocena wielokryterialna LEED i BREEAM.

16:30 - 17:00

Fasadowe i Dekoracyjne szkła z certyfikatem Cradle to Cradle, jako możliwość podwyższenia punktacji projektów w systemie certyfikacji LEED – Alina Bukowska, Dariusz Podobas AGC Glass Poland.

17:00 - 17:20

Bezszprosowe ściany przeciwpożarowe Alufire Vision Line – ochrona przeciwpożarowa w certyfikacji budynków - Jacek Muzyka ALUFIRE Sp. z o.o.

17:20 - 17:35

Przerwa kawowa.

17:35 - 18:20

Szczegółowe wymagania BREEAM NC i LEED NC dla architektów i projektantów.

18:20 - 19:15

Oczekiwania inwestora, najemcy, dewelopera a finalny efekt, bilans ekonomiczny, case study: przykłady różnego typu realizacji zobowiązań.

Prowadzący

Absolwentka wydziału nauk przyrodniczych na Uniwersytecie Londyńskim (University College London) oraz studiów podyplomowych MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej i London Business School. W 2009 r. otrzymała licencję Asesora BREEAM International, posiada również tytuł BREEAM Accredited Professional. Dyrektor Zarządzający firmy Millow Consulting, specjalizującej się w doradztwie w zakresie zrównoważonego rozwoju i środowiska. Autorka artykułów o tematyce zrównoważonych miast i budownictwa. Prelegentka podczas licznych konferencjach poświęconych tej tematyce. W 2013 roku za swoje osiągnięcia została wyróżniona przez President’s Club otrzymując prestiżowy tytuł Liderki w Sektorze Zrównoważonego Budownictwa.

Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@iarp.pl