Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Pomiędzy ochroną prawa autorskiego a niekorzystnymi klauzulami umownymi
SL/0057/Std/2017

Omówienie kwestii prawnej dotyczącej norm obowiązujących w prawie autorskim. Licencja jako umowa regulowana normami prawa autorskiego i prawa cywilnego.
Klauzule umowne dotyczące ochrony autorskich praw osobistych architektów; udzielenie zezwolenia na wykonywanie autorskich praw osobistych a nienaruszalność utworu; złożenie oświadczenia o powstrzymaniu się od wykonywania autorskich praw osobistych.
Klauzule umowne dotyczące ochrony autorskich praw majątkowych architektów; zakres licencji - określenie pól eksploatacji; reguły interpretacji zapisów umów licencyjnych.
Prawa autorskie zależne - inspiracja czy utwór zależny.

2017-05-31

15:00 - 15:15

Rejestracja uczestników

15:15 - 16:00

Wykład część 1

Omówienie casusu i kwestii prawnej dotyczącej norm obowiązujących w prawie autorskim.
Licencja jako umowa regulowana normami prawa autorskiego i prawa cywilnego.
Prowadzący: Grzegorz Danecki
 

16:00 - 16:15

Przerwa kawowa

16:15 - 17:00

Wykład część 2

Klauzule umowne dotyczące ochrony autorskich praw majątkowych architektów;
zakres licencji - określenie pól eksploatacji;
reguły interpretacji zapisów umów licencyjnych.
Prowadzący: Agnieszka Zinek
 

17:00 - 17:15

Przerwa kawowa

17:15 - 18:00

Wykład część 3

Klauzule umowne dotyczące ochrony autorskich praw osobistych architektów;
udzielenie zezwolenia na wykonywanie autorskich praw osobistych a nienaruszalność utworu;
złożenie oświadczenia o powstrzymaniu się od wykonywania autorskich praw osobistych.
Prawa autorskie zależne - inspiracja czy utwór zależny.
Prowadzący: Grzegorz Danecki, Agnieszka Zinek
 
Podsumowanie i dyskusja
 
Prowadzący
Miejsce
Siedziba SLOIA RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl