Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Fasady wentylowane. Akustyka wnętrz.
MP/0058/Std/2017

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z projektowaniem okładzin Rockpanel, obliczenia termiczne fasady wentylowanej Rockwool, BIM. Poznanie wymagań normy akustycznej oraz zastosowanie materiałów Rockfon.

2017-06-05

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników;

17:00 - 17:15

Fasady wentylowane, konsole, obliczenia termiczne kalkulatorem wsp.U;

17:15 - 18:00

Fasady wentylowane z okładzinami Rockpanel;

18:00 - 19:00

Wymagania normy akustycznej, przykładowe pomieszczenia i realizacje.

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okregowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl