Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Prawo autorskie dla architektów - część I
SL/0059/Std/2017

1. Pojęcie dobra niematerialnego i własności intelektualnej.
2. Prawa autorskie, własności przemysłowej, know-how.
3. Dobro niematerialne a nośnik (rzecz).
4. Podstawowe zasady ochrony umowy autorskiej.
5. Źródła ochrony twórczości architekta.
6. Przedmiot prawa autorskiego i przesłanki ochrony.
7. Rodzaje utworów i różnice między nimi.
8. Podmioty uprawnione z tytułu praw autorskich i zakres ich uprawnień.
9. Treść prawa autorskiego – konstrukcja i jej znaczenie dla architekta.

2017-06-07

15:00 - 15:15

Rejestracja uczestników

15:15 - 16:15

Wykład

16:15 - 16:30

Przerwa kawowa

16:30 - 17:30

Wykład (kontynuacja)

17:30 - 18:00

Dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Siedziba SARP O/Bielsko-Biała
Głęboka 16/6
43-300 Bielsko-Biała
Forma
Stacjonarne