Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Projektowanie uniwersalne jako narzędzie pracy architekta. Kształtowanie przestrzeni dostępnej dla wszystkich.
SL/0060/Std/2017

Projektowanie uniwersalne – koncepcja, założenia i zasady. Etapowanie w projektowaniu uniwersalnym i zróżnicowane scenariusze projektowe. Projektowanie uniwersalne a koncepcje stosowane w projektowaniu architektonicznym. Standardy dostępności na tle przepisów prawnych - otoczenie, budynek, wnętrze. Projektowanie uniwersalne dla osób starszych i niepełnosprawnych. Osoba starsza, osoba niepełnosprawna i jej ograniczenia. Zasady kształtowania środowiska wspierającego dla osób starszych i niepełnosprawnych. Dobre praktyki. Opiniowanie opracowań projektowych pod względem wymagań osób niepełnosprawnych. Certyfikacja obiektów.

2017-06-13

15:00 - 15:15

Rejestracja uczestników

15:15 - 16:30

Wykład

Projektowanie uniwersalne – objaśnienie koncepcji, założenia i zasady.
Etapowanie w projektowaniu uniwersalnym i zróżnicowane scenariusze projektowe.
Projektowanie uniwersalne, a koncepcje stosowane w projektowaniu architektonicznym.
Standardy dostępności na tle przepisów prawnych - otoczenie, budynek, wnętrze.
 

16:30 - 16:45

Przerwa kawowa

16:45 - 18:00

Wykład (kontynuacja)

Projektowanie uniwersalne dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Osoba starsza / osoba niepełnosprawna i jej ograniczenia.
Zasady kształtowania środowiska wspierającego dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Dobre praktyki
prowadząca: dr inż. arch. Iwona Benek
 
Opiniowanie opracowań projektowych:
opiniowanie projektu budowlanego pod względem wymagań osób niepełnosprawnych
- zakres, tryb i zasady uzgadniania;
certyfikacja obiektów.
prowadzący: Marcin Mikulski

Podsumowanie i dyskusja
 
Prowadzący
Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl