Linijka słońca - analiza nasłonecznienia i zacieniania z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu.
WP/0071/Std/2016

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z prawidłowym sporządzaniem analizy nasłonecznienia i zacienienia dla projektowanych/istniejących budynków mieszkalnych. Przedstawienie wykorzystania tradycyjnego diagramu linijki słońca - metody opisanej przez M. Twarowskiego w książce "Słońce w architekturze”.


2017-06-22

11:30 - 12:00

Rejestracja uczestników.

12:00 - 12:45

Wprowadzenie do zagadnień związanych z wytyczaniem linijki słońca

1. Omówienie podstawowych pojęć z dziedziny astronomii,
2. Charakterystyka dni równonocy wiosennej i jesiennej (specyfika układu cieni),
3. Budowa tradycyjnego diagramu linijki słońca,
4. Analiza nasłonecznienia - przykłady. Omówienie schematu postępowania przy sporządzaniu analizy nasłonecznienia/zacienienia wraz z wizualizacją przestrzenną diagramu.
 

12:45 - 13:00

Przerwa

13:00 - 13:45

Analiza nasłonecznienia i omówienie wybranych przepisów prawnych

1. Interpretacja przepisu § 60 WT (również w kontekście planowanych zamian w Rozporządzeniu) - omówienie warunku koniunkcji równonocy,
2. Omówienie niedokładności pomiaru z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu linijki słońca - czas słoneczny a czas urzędowy
3. Przykład błędnie wykonanej analizy nasłonecznienia - skutki prawne i finansowe,
4. Umówienie głównych problemów dotyczących poprawnego usytuowania budynków względem stron świata oraz pozostałych budynków.

13:45 - 14:00

Przerwa

14:00 - 14:20

Systemy aluminiowe w nowoczesnej architekturze - Aliplast

1. Prezentacja rozwiązań technicznych
2. Prezentacja rozwiązań estetycznych

14:20 - 15:00

Prezentacja programu "LINIJKA SŁOŃCA" - profesjonalnej nakładki na AutoCAD

Wykonanie przykładowej analizy nasłonecznienia dla zespołu budynków wielorodzinnych za pomocą programu "LINIJKA SŁOŃCA" - nakładki na program AutoCAD.

15:00 - 15:15

Przerwa

15:15 - 16:30

Omówienie metodologii oraz sposoby prezentacji wyników analizy

1. Metoda wyznaczania placów zabaw dla dzieci w zabudowie wielorodzinnej – omówienie §40 WT,
2. Omówienie sposobów prezentacji wyników analizy nasłonecznienia, kiedy i jak zaprezentować wyniki analizy.  Metoda wektorowa (linijka słońca) kontra metody oparte o programy 3D.
3. Omówienie metodologii analizy przesłaniania – omówienie §13 WT,
4. Pytania i dyskusja.
Prowadzący
Miejsce
Sala Konferencyjna WOIA RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Cel
Umiejętność prawidłowego (pod kątem merytorycznym i metodologicznym) sporządzania analizy nasłonecznienia/zacieniania zgodnej z §60 WT w oparciu o tradycyjną metodę linijki słońca. Umiejętność wykorzystania narzędzi informatycznych w procesie wytyczania linijki słońca. Zasady sporządzania analizy nasłonecznienia oraz obiektywnego graficznego przedstawienia jej wyników. Omówienie i interpretacja przepisu §60 WT w jego dotychczasowym brzmieniu a także w kontekście planowanej zmiany Rozporządzenia. Problem niedokładności pomiaru tradycyjnego diagramu linijki słońca oraz sposób jego poprawnego wykreślenia. Przykładowa analiza nasłonecznienia wraz z jej przestrzenną wizualizacją.
Sponsorzy
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!