Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Rola projektanta w procesie oddawania obiektu budowlanego do użytkowania
MP/0063/Std/2017

Oddawanie obiektu budowlanego do użytkowania.

2017-06-20

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 17:30

Realizacja budowy niezgodnie z zatwierdzonym projektem

17:30 - 18:00

Konsekwencje istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu

18:00 - 18:15

Przygotowanie dokumentów do odbioru obiektów budowlanych

18:15 - 18:30

Obowiązkowa kontrola

18:30 - 18:45

Decyzja pozwolenia na użytkowanie (niezakończona budowa, decyzja warunkowa)

18:45 - 19:00

Opłaty za stwierdzenie nieprawidłowości i kary za nielegalne użytkowanie

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne