Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Rola projektanta w procesie oddawania obiektu budowlanego do użytkowania
MP/0063/Std/2017

Oddawanie obiektu budowlanego do użytkowania

2017-06-20

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników;

17:00 - 17:30

Realizacja budowy nie zgodnie z zatwierdzonym projektem;

17:30 - 18:00

Konsekwencje istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu;

18:00 - 18:15

Przygotowanie dokumentów do odbioru obiektów budowlanych;

18:15 - 18:30

Obowiązkowa kontrola;

18:30 - 18:45

Decyzja pozwolenia na użytkowanie (nie zakończona w całości budowa, decyzja warunkowa);

18:45 - 19:00

Opłaty za stwierdzenie nieprawidłowości i kary za nielegalne użytkowanie.

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków