Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Prawo budowlane i Kodeks postępowania administracyjnego w świetle najnowszych zmian legislacyjnych
MP/0064/Std/2017

Najnowsze zmiany legislacyjne z zakresu Prawa budowlanego materialnego oraz postępowania administracyjnego. Cel regulacji oraz poszczególnych instytucji wprowadzonych w drodze ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 12 maja 2017 r.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2016 r.)

2017-07-03

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników;

17:00 - 17:45

Omówienie kluczowych zmian z zakresu Prawa budowlanego;

17:45 - 18:30

Omówienie kluczowych zmian z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego;

18:30 - 19:00

Dyskusja.

Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne