Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Umowa o prace projektowe oraz Kodeks Etyki Zawodowej Architekta - teoria i praktyka stosowania
MP/0066/Std/2017

1. Formułowanie umów.
2. Analiza umów dostarczanych przez zamawiających.
3. Przygotowanie umów z podwykonawcami branżowymi.
4. Omówienie umowy wzorcowej MPOIA.
5. Elementy umowy mające wpływ na bezpieczeństwo wykonawcy, zamawiającego i powodzenie zadania.
6. Ogólne zasady odpowiedzialność z podziałem na zawodową i dyscyplinarną.
7. Zasady etyki zawodowej w teorii (KEZA) i w praktyce na podstawie studiów poszczególnych przypadków.

2017-09-04

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 18:00

Umowa o prace projektowe: teoria i praktyka

18:00 - 19:00

Kodeks Etyki Zawodowej Architekta: praktyka stowania

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl