Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz uzgadniania projektów budowlanych w świetle obowiązujących przepisów oraz standardów
DS/0067/Std/2017

Proces uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej w świetle obowiązujących przepisów oraz standardów związanych z ochroną przeciwpożarową obiektów budowlanych w tym z bezpieczeństwem użytkowników w świetle nowych przepisów.

Poszerzenie wiedzy projektantów w zakresie uzgadniania projektów budowlanych, aktualizacja wybranych przepisów oraz nowoczesnych metod inżynieryjnych, które mają coraz szersze zastosowanie podczas procesu projektowego.

2017-09-21

10:00 - 10:30

Nowa norma dotycząca zbiorników przeciwpożarowych - omówienie podstawowych zmian normy

10:30 - 11:30

Warunki ochrony przeciwpożarowej w projekcie budowlanym - omówienie podstawowej problematyki na podstawie wybranych przykładów

11:30 - 11:45

Przerwa

11:45 - 12:30

Symulacje CFD - metody weryfikacji oraz podstawowe zagadnienia z zakresu symulacji rozwoju pożaru w obiektach budowlanych

12:30 - 13:15

Warunki ewakuacji z obiektów budowlanych - metodyka szacowania czasów ewakuacji w świetle obowiązujących przepisów polskich i zagranicznych

13:15 - 13:45

Pożary projektowe - podstawowa charakterystyka pożarów przyjętych do celów projektowych w świetle nowych przepisów

Prowadzący
Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów IARP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl