Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Szkolenie p.poż.
MP/0071/Std/2017

1. Systemy wentylacji pożarowej w budynkach, zakres stosowania, wymagania dla branży budowlanej i architektonicznej.

2. Rozwiązania projektowe systemów zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych z kompensacją mechaniczną z uwzględnieniem dostępnych rozwiązań technicznych.

2017-09-25

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 18:00

Systemy wentylacji pożarowej w budynkach, zakres stosowania, wymagania dla branży budowlanej/architektonicznej

18:00 - 19:00

Rozwiązania projektowe systemów zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych z kompensacją mechaniczną z uwzględnieniem dostępnych rozwiązań technicznych

Prowadzący

Absolwent Politechniki Gdańskiej (1998-2003) Wydziału Inżynierii Środowiska. Od 2009r. pełnoprawny projektant z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w branży instalacyjnej. Autor projektów branżowych z dziedziny sieci i instalacji sanitarnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych. Po związaniu się z firmą "MERCOR" S.A. skupił się na aspektach projektowych wentylacji pożarowej. W dziale projektowym pionu wentylacji pożarowej zajmuje się wsparciem projektantów branżowych w branży wentylacji pożarowej, wykonywaniem symulacji CFD oraz projektowaniem.

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, wykładowca studiów podyplomowych "oddymianie budynków" na Politechnice Warszawskiej, projektant systemów oddymiania grawitacyjnego i wentylacji pożarowej.

Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl