Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Warsztaty umiejętności zarządzania czasem oraz organizacji i efektywności pracy architekta
DS/0036/War/2016

Metody zarządzania własnym czasem i wydajnością oraz sposobami zwiększenia efektywności działania poprzez korzystanie z harmonogramów, ustalanie priorytetów i zmianę sposobu oceny ważności spraw.

Elementy składowe kosztów pracy oraz techniki prawidłowego zarządzania kosztami i należnościami.

Podstawowe zasady higieny pracy, dbanie o równowagę i rozdział pomiędzy pracą a życiem osobistym.

2017-10-06

10:00 - 11:00

Organizacja czasu i poprawa efektywności według metody GTD Davida Allena

Przyczyny braku efektywności.
Omówienie metody GTD.
Schemat efektywności.
Omówienie poszczególnych elementów schematu.
Wskazówki i zalecenia.
 

11:00 - 12:15

Efektywność i motywacja

Zasada Pareto.
Analiza ABC.
Podstawowe zasady działania architekta w kontakcie z klientami.
Motywacja i sens życia.
Pułapki umysłu twórcy.
Koszty.
Rodzaje harmonogramów.

12:15 - 12:30

Przerwa

12:30 - 13:15

Propedeutyka negocjacji

Rodzaje negocjacji.
Nieuczciwe metody manipulacyjne w negocjacjach.
Style negocjacji.
Cele w negocjacjach.
Praktyczne wskazówki na temat negocjacji.

13:15 - 13:45

Dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Stacjonarne