Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa. Archeologia w praktyce architekta.
KP/0079/Std/2017

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa.

Archeologia w praktyce architekta.

2017-11-06

14:50 - 14:50

15:00 - 16:00

Archeologia w praktyce architekta - temat III cześci III cyklu "Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa."

Zasadnicze elementy prezentacji
- Podstawy prawne ochrony dziedzictwa archeologicznego w Polsce;
- Specyfika archeologicznych zabytków ruchomych i nieruchomych (m.in. kwestie własności);
- Archeologia i inwestycje budowlane, prace przy obiektach zabytkowych  - rozpoznanie archeologiczne;
- Podsumowanie  korzyści  i zagrożeń płynących z przedinwestycyjnego rozpoznania  archeologicznego.

16:00 - 16:30

Dyskusja, zakończenie szkolenia.
Prowadzący
Miejsce
Sala Konferencyjna Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, Budynek A Urzędu Miasta, III piętro,
Grudziądzka 9-15
85-130 Bydgoszcz
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

52 345-56-46
kujawsko.pomorska@izbaarchitektow.pl

Organizatorzy

Główny organizator: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Warszawa, Kopernika 36/40
info@nid.pl

www.zabytek.pl

Sponsorzy