Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

TAK i NIE w zawodach kreatywnych. Jak obronić swoje prawa bez ranienia i zrażania innych.
DS/0037/War/2016

Określanie sposobu sprawowania i zasad budowania osobistego autorytetu i charyzmy.

Poznanie elementów zachowań asertywnych i nieasertywnych (defensywnych i agresywnych) oraz technikami negocjacji i manipulacji.

2017-11-09

14:00 - 16:00

Warsztaty. Czym jest asertywność, jak pomaga w życiu i pracy

Formularz asertywności
Zachowania nieasertywne (defensywne i agresywne)
Aktywne słuchanie
Techniki asertywne
 

16:00 - 16:15

Przerwa kawowa

16:15 - 17:45

Warsztaty (kontynuacja). Asertywność w negocjacjach

Negocjacje i manipulacje
7 zasad wpływu
Czym jest BATNA? (ćwiczenie)
Autorytet architekta
Rodzaje charyzmy. Jak „wyhodować” charyzmę?
Rodzaje autorytetu - sposób sprawowania osobistego autorytetu
Analiza SWOT - narzędzie pomocne w podejmowaniu decyzji
 

17:45 - 18:15

Rozmowy indywidualne (lub grupowe)

Prowadzący
Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl