Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Gdzie są moje pieniądze? Warsztaty dla architektów.
WP/0012/War/2017

Poznanie zasad pisania dobrej umowy.

Poznanie sposobów na uchronienie się przed niezbyt uczciwymi klientami i współpracownikami.

Poznanie metod upominania się o własne pieniądze i legalnych dróg odzyskania należności.

2017-10-19

14:15 - 14:30

Rejestracja uczestników

14:30 - 15:30

Blok merytoryczny I

1. Dobra umowa - ćwiczenia z budowania umowy
2. Porównanie ofert pod względem wiarygodności

15:30 - 15:45

Przerwa kawowa

15:45 - 16:45

Blok merytoryczny II

1. Dlaczego trzeba upominać się o pieniądze i jak to robić?
2. Legalne drogi do odzyskania należności

16:45 - 17:00

Przerwa kawowa

17:00 - 18:00

Blok merytoryczny III

1. Sposoby na uchronienie się przed nieuczciwymi klientami i współpracownikami
2. Jakie przekonania na temat pieniędzy nie pozwalają dobrze zarabiać architektom?

18:00 - 18:30

Pytania i dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Sala Konferencyjna WOIA RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Forma
Stacjonarne