Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Gdzie są moje pieniądze? Warsztaty dla architektów.
WP/0013/War/2017

Poznanie zasad pisania dobrej umowy.

Poznanie sposobów na uchronienie się przed niezbyt uczciwymi klientami i współpracownikami.

Poznanie metod upominania się o własne pieniądze i legalnych dróg odzyskania należności.

2017-10-20

10:15 - 10:30

Rejestracja uczestników

10:30 - 11:30

Blok merytoryczny I

1. Dobra umowa - ćwiczenia z budowania umowy
2. Porównanie ofert pod względem wiarygodności

11:30 - 11:45

Przerwa kawowa

11:45 - 12:45

Blok merytoryczny II

1. Dlaczego trzeba upominać się o pieniądze i jak to robić?
2. Legalne drogi do odzyskania należności

12:45 - 13:00

Przerwa kawowa

13:00 - 14:00

Blok merytoryczny III

1. Sposoby na uchronienie się przed nieuczciwymi klientami i współpracownikami
2. Jakie przekonania na temat pieniędzy nie pozwalają dobrze zarabiać architektom?

14:00 - 14:30

Pytania i dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Sala Konferencyjna WOIA RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl